Is Modafinil veilig?

De titel van het artikel in The Guardian luidt: “Narcolepsy medication modafinil is world’s first safe ‘smart drug’”. Als bron hiervoor wordt onder andere een wetenschappelijk review artikel aangehaald geschreven door wetenschappers van de Harvard en Oxford universiteit, die 24 wetenschappelijke artikelen over Modafinil bestudeerd en gebundeld hebben. In dit artikel stellen ze dat Modafinil vele positieve effecten heeft wanneer gebruikt door gezonde mensen, zoals onder andere toegenomen focus, toegenomen leervaardigheid en geheugen. Over de veiligheid melden de auteurs het volgende: “Modafinil seems to be the first ‘smart drug’ that is reasonably safe for healthy people”. Dit is voor gezonde volwassenen. Modafinil is niet geschikt voor personen met een hoge bloeddruk of met een hartritmestoornis. Los hiervan is het belangrijk te weten dat Modafinil is goedgekeurd voor gebruik in meer dan 20 landen (waaronder de VS en Nederland) en nu al 22 jaar meegaat. Vooral de VS is belangrijk omdat om een geneesmiddel daar te mogen verkopen het moet voldoen aan de zeer strenge kwaliteitsnormen van de Food & Drug Administration (FDA). Belangrijk is dat deze strenge regels ook gelden voor medicijnen van buitenlandse farmaceutische bedrijven die naar de VS willen exporteren. Alle producten die op deze site verkocht worden, zijn afkomstig van SunPharma en hebben dit FDA keurmerk.

Modafinil
Modafinil Bijwerkingen

Wat zijn de bijwerkingen?

Modafinil is en blijft een geneesmiddel en net als ieder ander geneesmiddel heeft ook Modafinil bijwerkingen. Vele klinische onderzoeken waren nodig om de ‘FDA approved’ status te krijgen en hierdoor is er veel bekend over de bijwerkingen van Modafinil, zelfs over de zeer uitzonderlijke bijwerkingen. De wetenschappelijke studies noemen deze bijwerkingen mild en te overzien.

De meest genoemde bijwerking is lichte hoofdpijn aan het eind van de dag. Goed blijven eten en veel water drinken tijdens het gebruik zal dit verlichten. Bijwerkingen die door een deel van de (minder dan 1 op de 10) mensen wordt ondervonden zijn droge mond, verminderde eetlust, nervositeit, maagdarmklachten zoals diarree of misselijkheid, duizeligheid en wazig zicht. Proefpersonen in klinische testen ervaarden deze bijwerkingen in de meeste gevallen in milde vorm en gaven aan dat de klachten verdwenen na de eerste paar uur.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan er een allergische reactie plaatsvinden in de vorm van huiduitslag en/of jeuk over het hele lichaam. Mocht dit gebeuren is het belangrijk te stoppen met het gebruik van Modafinil en een arts raad te plegen. Wij vinden het bij ModafinilSupply belangrijk om onze klanten eerlijke informatie te geven over onze producten. Omdat daar niet alleen onze versie van het verhaal hoort refereren wij naar wetenschappelijke studies en artikelen in gerespecteerde kranten en websites. Meer informatie kunt u ook vinden in bij onze veelgestelde vragen.

Modafinil Bijwerkingen